Vabimo vas na izredno volilno skupščino ŠD Dren, ki bo potekala
v nedeljo, 17. septembra 2017, ob 17. uri
v večnamenski dvorani garderobnega objekta Športnega parka Dren.

Dnevni red:
1. otvoritev skupščine
2. izvolitev del. teles
3. potrditev odstopnih izjav članov UO
4. volitve vodstva ŠD DREN
5. razno

Obrazci za kandidature:
1. DNEVNI RED
2. VOLITVE ŠD DREN VLOGA NO
3. VOLITVE ŠD DREN VLOGA UO
4. IZR. SKUPŠČINA 2017 PLAKAT A3