Poziv za ureditev članarine in pristopnih izjav ŠD Dren

Zaradi ureditve evidenc članstva in članarine v ŠD Dren so v nadaljevanju objavljene vse potrebne informacije ter obrazci

1. Poziv za izpolnitev pristopne izjave ŠD Dren
2. Poziv za plačilo članarine ŠD Dren
3. Pristopna izjava (*.pdf format)
4. Pristopna izjava (*.doc format)