Dogajanje v Športnem parku DREN

14, Feb, 2019

DOGAJANJE V ŠPORTNEM PARKU DREN

Drenov Grič – Lesno Brdo

Spoštovani člani športnega društva Dren, ostali krajani in občani, lepo pozdravljeni!

Športni park Dren je navidezno v »zimskem spanju«, a ni čisto tako. Če se najprej dotaknemo infrastrukture v parku, smo se v jeseni lanskega leta loti prenove asfaltne ploščadi, ki je bila okrnjena na račun pridobljenega nogometnega igrišča z umetno travno. V spomladanskem delu bo sledila še druga faza. Pri tem smo poizkušali izboljšati odvodnjavanje, saj je bilo to velikokrat problem ob večji količini padavin. Skratka obe športni površini dajeta parku dodano vrednost.

Ob začetku letošnjega leta smo uspeli podpisati dogovor z nogometnim klubom Dren – Vrhnika, ki je društvo za sebe, a bo v športnem parku Dren še vedno prisotno, kar pa je bila vseskozi obojestranska želja.

Redni obiskovalci parka veste, da je bil lansko leto tudi nov razpis za najemnika lokal v športnem parku. Ker je bivši najemnik I. G. pred tem večkrat ustno izjavil, da ne misli več delati, sklenjena pogodba se tudi ni izvajala v celoti, je bilo to neizbežno. Žal se je zapletlo pri primopredaji. Pri odpovedi pogodbe z bivšim najemnikom smo se držali le te, a je bila škodljivo napisana za društvo in iz tega vidika nična v členu odpovedi. Ker je bilo po pogodbi še kar nekaj nepravilnosti, je vse to posledično vplivalo na sam proces primopredaje. Trudili smo se, da bi dosegli sporazumno rešitev, vendar do tega ni prišlo. Zadevo bomo morali žal reševati po sodni poti. To pomeni, da lokal še nekaj časa ne bo v obratovanju, za kar se rednim gostom opravičujemo.

V sredini meseca marca načrtujemo redno letno skupščino. Vse člane društva pri tem naprošamo, da spremljate javna obvestila na lokalnih panojih kraja.

Upravni odbor Dren Drenov Grič – Lesno Brdo ima za nadaljevanje svojega mandata cilj, da postanejo krajani zopet del športnega dogajanja. Zato bomo poizkušali ponovno obuditi sekcije kot so: planinstvo, kolesarjenje, košarka in še kaj. Seveda ste pri tem člani vabljeni, da se aktivno vključite v dejavnost in sodelovanje pri sekcijah. Športni pozdrav!

UO ŠD DREN